Μόνο για σήμερα…

Μόνο για σήμερα, ο ψυχικός και σωματικός πόνος θα είναι λιγότερος…

Μόνο για σήμερα, η επίγνωση θα είναι λίγο περισσότερη…

Μόνο για σήμερα, θα δώσω λιγότερη σημασία στα σενάρια που φτιάχνει το μυαλό μου…

Μόνο για σήμερα θα προσπαθήσω να μην είμαι <<θεά>> επί της γης…

Μόνο για σήμερα, θα δεχτώ τη ζωή με τους δικούς της όρους και θα προσπαθήσω να μη σώσω κανέναν, εκτός από τον εαυτόν μου…

Μόνο για σήμερα, η πίστη μου και η ευγνωμοσύνη μου απέναντι στην Ανώτερη Δύναμή μου θα είναι ακόμα περισσότερη…