Ο καθένας μπορεί *να πετάξει*…

Σ’αυτούς που τρέμουν να πετάξουν με τα δικά τους φτερά, νομίζοντας ότι είναι πολύ μικρά και φοβούνται πως θα τσακιστούν στα κοφτερά βράχια της ζωής, ταπεινά τους λέω να μη φοβούνται καθόλου, γιατί μπορούν, όπου λαχταρά η ψυχή τους*να πετάξουν*!

Ας ηρεμήσει η ψυχή μου και ας σιωπήσει ο φλύαρος νους μου…

Αν και φοβάμαι πολύ, με ευγνωμοσύνη και πίστη στον πλάστη μου ας προσευχηθώ, ευχαριστώντας τον που μου έδωσε το δώρο της ζωής και *ας ανοίξω τα μικρά φτερά μου και ας πετάξω*

Στην Αγγελική μου με Αγάπη.