Ο καθένας μπορεί *να πετάξει*…

Σ’αυτούς που έχουν το φως μέσα τους, μα τρέμουν να πετάξουν με τα δικά τους φτερά, νομίζοντας ότι είναι πολύ μικρά και φοβούνται πως θα τσακιστούν στα κοφτερά βράχια της ζωής, ταπεινά τους λέω να μη φοβούνται καθόλου, γιατί μπορούν, όπου λαχταρά η ψυχή τους*να πετάξουν*!

Ας ηρεμήσει η ψυχή μου και ας σταματήσει να κρίνει ο φλύαρος νους μου…

Αν και φοβάμαι πολύ, με ευγνωμοσύνη και πίστη, ευχαριστώ την Οντότητα που με δημιούργησε και μου έδωσε το δώρο της ζωής.

*Ας ανοίξω λοιπόν τα μικρά φτερά μου και ας πετάξω προς το φως*

Στην Αγγελική μου με Αγάπη.